Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2677 Storgata 30

Plan 2677 Storgata 30

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bolig og forretning

Kommunalstyret for byutvikling vedtok i møte 29.08.2019 å legge planen ut på høring. 

Formålet med planen er å legge til rette for nybygg med boliger og forretning, samt å gi området en arkitektonisk og miljømessig oppgradering.

Prosjektet skal gjennomføres i henhold til bærekraftige prinsipper. Den nye bebyggelsen skal innpasses i det eksisterende trehusmiljøet på en god måte.

Dokumenter

Informasjonsmøte 1. oktober

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte tirsdag 01.10.2019 kl. 17.00. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, møterom D.

 

Si din mening innen 25. oktober

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 25.10.2019 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.