Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2667 Varden

Plan 2667 Varden

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Status

Planen ble behandlet av utvalg for by- og samfunnsutvikling 7. mai og 28. mai 2020, og du kan se saksdokumentene her. 

Det skal gjøres noen endringer i planen før den legges fram til ny behandling etter sommeren.

Bevaring småhuskarakter, og forbedring gangforbindelser

Kommunalstyret for byutvikling vedtok i møte 02.05.2019 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er å bevare boligområdets småhuskarakter, og gi rammer for eventuell fornyelse av bebyggelsen.

Områdets arkitektoniske og miljømessige kvaliteter skal opprettholdes og styrkes gjennom planen.

Gangforbindelser til skoler og friområde skal forbedres.

Dokumenter fra førstegangsbehandling 2. mai 2019

Her er et kart med oversikt over hvilke trafikkareal som kan medføre inngrep på privat eiendom. Ved eventuell opparbeidelse i henhold til ny reguleringsplan vil kommunen gå i dialog med de som har eiendommer som blir berørt.

 

 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.