Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2667 Varden

Plan 2667 Varden

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bevaring småhuskarakter, og forbedring gangforbindelser

Kommunalstyret for byutvikling vedtok i møte 02.05.2019 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er å bevare boligområdets småhuskarakter, og gi rammer for eventuell fornyelse av bebyggelsen.

Områdets arkitektoniske og miljømessige kvaliteter skal opprettholdes og styrkes gjennom planen.

Gangforbindelser til skoler og friområde skal forbedres.

Dokumenter

Informasjonsmøte 27. mai

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte mandag 27.05.2019 kl. 18.00. Møtet holdes i Midjord bydelshus, Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger.

Meld deg gjerne på Facebook-arrangementet.

Her er et kart med oversikt over hvilke trafikkareal som kan medføre inngrep på privat eiendom. Ved eventuell opparbeidelse i henhold til ny reguleringsplan vil kommunen gå i dialog med de som har eiendommer som blir berørt

Si din mening innen 21. juni

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 21.06.2019 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no