Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2692 Lervig skole- og sykehjemskvartal

Plan 2692 Lervig skole- og sykehjemskvartal

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Informasjonsmøte 27. august 2020

I forbindelse med høring av reguleringsplanen hadde vi et informasjonsmøte på Rådhuset 27. august 2020. Presentasjonen fra dette møtet finner du her (første del handler om brannstasjonen, fra side 42 handler om skolekvartalet). 

Ny barneskole

Byutvikling legger planen ut på høring i henhold til sommerfullmakt gitt av Utvalg for by- og samfunnsutvikling i møte 18.06.2020. Si din mening innen 28. september.

Formålet med planen er å legge til rette for ny barneskole med plass for ca 630 elever inklusiv 40 STOLT-elever. Elever som krever skyss til skolen.

I tillegg legges også til rette for barnehage, dagligvarebutikk med kundeparkering, bydelsfunksjoner, flerbrukshall og kontorarealer.

I utlagt forslag er det lagt til rette for grøntdrag og flere mindre torg.
under kvartalet foreslås offentlig parkeringsanlegg.

Lervig sykehjem og Ryfylkegata 45 inngår i planforslaget. Ryfylkegata 45 - Tinfabrikken er i dag vernet, og det skal opprettholdes. Formålet kontor/forretning er foreslått utvidet til også å omfatte tjenesteyting.

Dokumenter

Si din mening innen 18. september

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 18.09.2020 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også ta kontakt med innbyggertorgene i Judabergveien 6 på Judaberg og i Asalveien 6 i Vikevåg. Telefonnummer er 51 50 70 90.