Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2693 Madla Revheim felt B2 og BT1

Plan 2693 Madla Revheim felt B2 og BT1

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Boliger og barnehage

Kommunalstyret for byutvikling vedtok i møte 07.11.2019 å legge planen ut på høring. 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av kombinert formål med barnehage og bolig, blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende uteområder og parkeringsanlegg.

Dokumenter

Informasjonsmøte 11. desember

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte onsdag 11.12.2019 kl. 16.30. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, møterom D.

 

Si din mening innen 10. januar

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 10.01.2020 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.