Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2696 - gnr/bnr 14/103, 14/705 og 14/957 Gauselvågen sør

Plan 2696 - gnr/bnr 14/103, 14/705 og 14/957 Gauselvågen sør

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Turvei 

Kommunalstyret for byutvikling vedtok i møte 07.03.2019 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er at den skal tilrettelegge for fremføring av en turvei til beste for allmennheten, samtidig som det tas nødvendig hensyn til den private bruken av området.

Dokumenter

Si din mening innen 26. april

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 26.04.2019 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.