Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2699 Randabergveien 24

Plan 2699 Randabergveien 24

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bolig og forretning

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 12.03.2020 å legge planen ut på høring. 

Formålet med planen er å legge til rette for nybygg med boliger og forretning, samt å gi området en arkitonisk og miljømessig oppgradering.

Dokumenter

 

Si din mening innen 29. mai

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 29.05.2020 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

På grunn av smittesituasjonen, kan det dessverre ikke holdes informasjonsmøte om planen. Har du spørsmål til saken, så kan du ringe til Innbyggerservice på tlf. 51 50 70 90, eller til saksbehandler på tlf. 51 91 29 91.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.