Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2708 Bofellesskap Gunnar Warebergs gate

Plan 2708 Bofellesskap Gunnar Warebergs gate

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bofellesskap

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 18.06.2020 å legge planen ut på høring. 

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av to bofellesskap i separate bygg med tilhørende uteområder, grøntområde for lek, park, fortau og parkering.

Dokumenter

Informasjonsmøte 19. august

Det vil bli avholdt informasjonsmøte om saken onsdag 19. august 2020 kl. 16 i Rådhuset, foredragssalen, inngangsdør i trapp mot sør. Med hensyn til smittevern ønsker vi å ha oversikt over hvor mange og hvem som ønsker å delta. Send påmelding til Grete Stuen på grete.stuen@stavanger.kommune.no innen mandag 17. august 2020 kl. 12. 

Si din mening innen 28. august

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 28.08.2020 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no