Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2723 Lervig brannstasjon

Plan 2723 Lervig brannstasjon

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Brannstasjon

Byutvikling legger planen ut på høring i henhold til sommerfullmakt gitt av utvalg for by- og samfunnsutvikling i møte 18. juni 2020.

Formålet med planen er: Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål, park, blågrønn struktur, energianlegg, renovasjonsanlegg og tilhørende infrastruktur.

Dokumenter

Informasjonsmøte 27. august 2020

I forbindelse med høring av reguleringsplanen hadde vi et informasjonsmøte på Rådhuset 27. august 2020. Presentasjonen fra dette møtet finner du her (første del handler om brannstasjonen, fra side 42 handler om skolekvartalet). 

Si din mening innen 18. september

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 18. september 2020 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også ta kontakt med innbyggertorgene i Judabergveien 6 på Judaberg og i Asalveien 6 i Vikevåg. Telefonnummer er 51 50 70 90.