Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2729 snuhammer m.m. i Teisteveien

Plan 2729 snuhammer m.m. i Teisteveien

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Snuhammer

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 10.12.2020 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er at det skal tilrettelegges for en trafikksikker snuhammer, funksjonelle gangforbindelser og en bebyggelse som tar landskapshensyn.

Administrasjonen hadde utarbeidet planforslag i to alternativer.
På bakgrunn av Utvalg for by- og samfunnsutvikling sitt vedtak den 10.12.2020, er det utarbeidet et 3. alternativ som vist på plankart datert 15.12.2020. Alternativet vil ha tilsvarende bestemmelser som alternativ 1 og 2.

Alternativet er kort omtalt i saksframlegget i punkt 3 på side 7, der det er redegjort for andre alternativer enn 1 og 2.

Dokumenter

Si din mening innen 5. februar

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 05.02.2021 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som
e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, så ta kontakt direkte med saksbehandler Leni Andreassen, på telefon 51 91 29 91 eller e-post, landreas@stavanger.kommune.no