Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2746 Østhusvikveien frå Dalaker til Hodneveien

Plan 2746 Østhusvikveien frå Dalaker til Hodneveien

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger

Utbetring av veg

Utval for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 09.06.2022 å leggja planen ut på høring.

Formålet med planen er å leggja til rette for auka vegbreidde og retta opp linjeføringa på Fv. 4620 Østhusvikveien, og å etablera gang- og sykkelveg frå Dalåker til Hodneveien.

Dokument 

Sei meininga di innan 19. august

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innan 19.08.2022 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Hugs å skriva bustadsadressa di.

Alle grunneigarar som er berørte, blir varsla med brev. Er du grunneigar, har du plikt til å informera dei som leiger hos deg, og eventuelle andre som har rettar knytta til eigedomen.

Dersom du sender inn merknad, får du ikkje direkte svar. I staden blir alle merknadene frå private og offentlige etatar refererte og kommenterte som ein del av saksframlegget til politikarane.

Mottekne skriftlege merknader blir refererte/oppsummerte i saka. Namnet ditt og adressa di kjem til å stå i oppsummeringa. Innsendte brev er offentleg tilgjengelige med mindre dei inneheld sensitive data. Brukar du epost, vil din epost med epostadressa bli offentleg tilgjengelig gjennom kommunen sin innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Du kan også ta kontakt med innbyggertorgene i Judabergveien 6 på Judaberg og i Asalveien 6 i Vikevåg. Telefonnummer er 51 50 70 90.