Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2750 Bekkjarvik, del av gbnr. 166/6, Lundarvegen, Kyrkjøyna

Plan 2750 Bekkjarvik, del av gbnr. 166/6, Lundarvegen, Kyrkjøyna

Fritidsbolig og naturverdier

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 21.01.2021 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er å gi grunnlag for videre utbygging av fritidsboliger, og legge til rette for bruk og opplevelser av sjøen og naturen i området. Samt sikre at utbygging blir gjort på en skånsom måte i forhold til landskap og naturverdier.

Dokumenter

Si din mening innen 12. mars

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 12. mars 2021 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som
e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.