PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2757 Badehusgata 25 og Dokkgata 4

Plan 2757 Badehusgata 25 og Dokkgata 4

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Attraktivt boligområde

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 24.02.2022 å legge planen ut på høring.

Planens hensikt er å skape et attraktivt boligområde både for beboere i planområdet og naboer. Planområdet skal tilby boliger i varierte størrelser som også er tilrettelagt for familier. Et hovedgrep i reguleringsplanen er å skape en ny offentlig forbindelse mellom Badedammen og Støperigata, som samtidig gjør sjøfronten mer tilgjengelig.

Planen skal legge til rette for at ulike virksomheter kan etableres i første etasje. Planen skal bidra til å styrke Stavanger sentrum og Østre bydel.

Dokumenter 

Informasjonsmøte 5. april

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte tirsdag 05.04.2022, kl. 1700. Møtet holdes i Kvitsøygata 3, møteplassen.

Si din mening innen 22. april

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 22.04.2022 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag - fredag kl 08:30-15:00