Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2774 felt C11 Nytorget

Plan 2774 felt C11 Nytorget

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bymessig utvikling

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 09.06.2022 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er å legge til rette for bymessig utvikling med sentrumsformål som kontor, forretning, bevertning, tjenesteyting, bolig med tilhørende uteoppholdsareal med mer. Planen vil også tilrettelegge for et offentlig parkeringsanlegg og offentlige samferdselsanlegg som kjøreveg, fortau, sykkelfelt, gatetun, torg med flere.

Dokumenter 

Informasjonsmøte 16. august

Kommunen holdt et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte tirsdag 16.08.2022. Her er presentasjonen

Si din mening innen 31. august

Utsatte høringsfrister er innvilget til 28.09.2022 for enkelte instanser som har søkt spesifikt om dette.

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 31.08.2022 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Innspill

Du kan sende innspill og spørsmål direkte til forslagsstiller: www.nytorget1.no Merknader som skal tas med i videre behandling av planen må imidlertid sendes til kommunens postmottak.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag - fredag kl 08:30-15:00