PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2785 felt BT1, BF1 og B14 - Jåttå nord

Plan 2785 felt BT1, BF1 og B14 - Jåttå nord

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Nytt boligområde

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 30.03.2023 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av feltene innenfor områdereguleringsplan for Jåttå nord plan 2442, felt BT1, BF1 og B14.

Planen tilrettelegger for et nytt boligområde med en variert boligsammensetning og lokaler for forretning, tjenesteyting, kontor og bevertning. Planen skal styrke området som en ny møteplass på Jåttå, i nærhet til nytt busstopp langs Diagonalen. Planen sikrer nye snarveier på tvers av området og grønne felles uterom for nye beboere.

Dokumenter 

Si din mening innen 26. mai

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 26.05.2023 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.