PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2816 Stavanger legevakt felt PH4, OPT2, OPT3 og OPT7-universitetsområdet

Plan 2816 Stavanger legevakt felt PH4, OPT2, OPT3 og OPT7-universitetsområdet

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Ny legevakt

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 24.08.2023 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er å regulere ny legevakt for Stavanger, Sola og Randaberg kommune. I tillegg til legevakt skal det etableres øyeblikkelig hjelp døgnplasser ØHD, smittevernkontor, helsehus og kurs- og konferansesenter.

Dokumenter 

Si din mening innen 13. oktober

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 13.10.2023 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.