PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Planendring i plan 982 tilrettelegging for gående og syklende i Opheimsgata

Planendring i plan 982 tilrettelegging for gående og syklende i Opheimsgata

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Tilrettelegging for gående og syklende

Stavanger kommune ønsker å oppgradere Opheimsgata i forbindelse med at vann og avløpsrørene i gaten skal skiftes ut.

Formålet med oppgraderingen er å gjøre gaten mer tilrettelagt både for gående og syklende. For å kunne gjennomføre oppgraderingen er det behov for en planendring av gjeldende reguleringsplan. 

Dokumenter 

Si din mening innen 8. desember

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 08.12.2023 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.