Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2019001 Utstein Kloster hotell og Finnasand kaiområde

Plan 2019001 Utstein Kloster hotell og Finnasand kaiområde

Oversiktskart

Oversiktskart
Rennesøy

Utvidelse av hotellformål og gjestebrygge

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 05.12.2019 å legge planen ut på høring. 

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av hotellformål, tilrettelegging for gjestebrygge samt opprettholde tilbud om offentlig parkering med mer.

Dokumenter

Informasjonsmøte 16. januar

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte torsdag 16.01.2020 kl. 17.00. Møtet holdes på innbyggertorget (kommunehuset) i Vikevåg.

 

Si din mening innen 7. februar

Send eventuelle merknader til planforslaget innen 07.02.2020 til Kultur og samfunn, postboks 24, 4159 Rennesøy, eller som e-post til 
postmottak.@​rennesøy.kommune.no merket med
plan 2019001-Rennesøy.

Etter 01.01.2020 er adressen By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om reguleringsplanen kan du ringe Innbyggerservice på Rennesøy. Telefon 51 72 02 00.