Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Varsel om oppstart av planarbeid
 6. Plan 2694 Fjelltun

Plan 2694 Fjelltun

Boliger med tilhørende anlegg

Stav Arkitekter AS varsler på vegne av Fjelltun Eiendom AS, oppstart av regulering for Fjelltun, Hillevåg bydel. 

Formålet med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende anlegg, uteoppholdsarealer og infrastruktur.
Området er i dag avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan og  definert med høy arealutnyttelse, som betyr 90-180% BRA. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til bolig og forsamlingslokale/bibelskole.

 • Planinitiativ, pdf
 • Referat fra oppstartsmøte, pdf

  Si din mening innen 25. februar

  Innspill kan sendes til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28,
  4014 Stavanger, eller som e-post til paal@stavark.no 
  med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

  Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 25.02.2019.

  Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

  De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

  Kontaktinformasjon

  Pål Dannevig hos Stav Arkitekter AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring mobil 472 64 477, eller send e-post til
  paal@stavark.no