Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2718 Transportkorridor vest Hafrsfjord bru

Plan 2718 Transportkorridor vest Hafrsfjord bru

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Transportkorridor vest Hafrsfjord bru

Statens vegvesen melder om oppstart av regulering for Transportkorridor vest Hafrsfjord bru, Madla bydel.

Formålet med planen er gi bedre fremkommelighet for kollektiv og tungtransport. Planen skal også trygge og gi bedre fremkommelighet for gående og syklende, og vil legge til rette for et bedre kollektivtilbud på strekningen Sundekrossen - Tananger.

Si din mening innen 16. desember

Innspill kan sendes Statens vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger  eller til firmapost-vest@vegvesen.no med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 16.12.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Geir Strømstad kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. 
Send e-post til geir.strømstad@vegvesen.no 
eller ring 488 99 798.