Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2701 Gamle Forusvei 14

Plan 2701 Gamle Forusvei 14

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Transformering fra næring til kombinert formål

Stav Arkitekter AS varsler på vegne av Forus Byggsenter AS,  oppstart av regulering for 2701 på Forus øst.

Hensikten med planen er å transformere området fra industriformål til kombinert bolig, tjenesteyting og næring. Herunder butikk for plasskrevende varer, kontor og nærbutikk.

Tilhørende anlegg, uteoppholdsarealer og infrastruktur vil også bli ivaretatt.

Si din mening innen 8. mai

Innspill kan sendes til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, eller som e-post til einar@stavark innen 08.05.2019
med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 08.05.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Einar Serigstad kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring mobil 413 74 221, eller send e-post til einar@stavark