Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2709 NB2 og N3 Jåttåvågen gnr/bnr 16/1485 og 1480 mfl.

Plan 2709 NB2 og N3 Jåttåvågen gnr/bnr 16/1485 og 1480 mfl.

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Endring av bygningsvolum

Sweco Norge AS og Eder Biesel Arkitekter AS, varsler på vegne av Ormen Lange AS oppstart av regulering for NB2 og N3 Jåttåvågen, gnr/bnr 16/1485 og 1480 mfl. 

Formålet med planen er å endre bygningsvolumet/utnyttelsen og tilgrensende uteområder for felt N3 i reguleringsplan 2609P.
For å få en helhetlig løsning tas tilgrensende delfelt i sør, plan 2323P, også med i planen.

Si din mening innen 20. september

Innspill kan sendes til Sweco Norge AS, Forusparken 2,
4031 Stavanger eller til helene.sande@sweco.no
med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 20.09.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Helene Sande hos Sweco Norge AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring mobil 916 07 134 eller send 
e-post til helene.sande@sweco.no