Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2779 Arkitekt Eckhoffs gate

Plan 2779 Arkitekt Eckhoffs gate

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Nye arbeidsplasser, bevaring og rehabilitering

På vegne av Rogaland fylkeskommune varsler Asplan Viak om oppstart av regulering for Arkitekt Eckhoffs gate, Eiganes og Våland kommunedel.

Formålet med planen er å sikre bevaring av bygningsanlegget, behov for omfattende teknisk rehabilitering, og for å tilrettelegge for 150-200 nye arbeidsplasser.

Si din mening innen 1. september

Innspill kan sendes på e-post til helene.lustrup@asplanviak.no eller til Asplan Viak v/Helene Lustrup, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger  - med kopi til postmottak.bos@stavanger.kommune.no  - eller til By- og samfunnsplanlegging, pb 8001, 4068 Stavanger

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 01.09.2021.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.