Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2510E overvannskulvert SUS 2023

Plan 2510E overvannskulvert SUS 2023

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Overvannskulvert

COWI AS varsler oppstart av reguleringsplan for overvannskulvert SUS 2023, Hinna bydel.
SUS er forslagsstiller og Stavanger kommune skal eie og drifte kulverten.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av en overvannskulvert. Kulverten skal håndtere overvann fra det sørlige nedslagsfeltet for universitetsområdet, inklusiv sykehusutbyggingen,  ut til Hafrsfjord.

Det startes på planarbeid både i Sola og Stavanger kommune, da tiltaket vil krysse kommunegrensen. Sola kommune vil utarbeide en detaljregulering for tiltaket. I Stavanger kommune vil planen bli behandlet som en endring i plan 2510.

Si din mening innen 21. mars

Innspill kan sendes til COWI AS, Postboks 2422, 5824 Bergen, eller som e-post til aavk@cowi.nomed kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Vennligst merk henvendelsen med referanse A058179

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 21.03.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.