Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2623 Bussveien utvidelse av plangrense

Plan 2623 Bussveien utvidelse av plangrense

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Statens vegvesen

Utvidelse av planområdet

Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune er i samarbeid med Stavanger kommune i gang med å lage en reguleringsplan for Bussveien fra Mosvatnet via Stavanger sentrum til Hillevåg.

Formålet med prosjektet er å regulere for en høykvalitets Bussvei på strekningen fra Mosvatnet til Olav Vs gate. Dette er en del av Bussveien på Nord-Jæren. Nå varsles det om utvidelse av planområdet.

Si din mening innen 10. mai

Innspill kan sendes til Statens vegvesen, Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger, eller med e-post til firmapost@vegvesen.no
Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med saksnummer 16/82875. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 10.05.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Delprosjektleder Statens vegvesen: Laila Løkken Christensen-Dreyer send e-post til laila.christensen-dreyer@vegvesen.no 
eller telefon 976 28 370

Saksbehandler Stavanger kommune: Iqbal Mohammad
send e-post til iqbal.mohammad@stavanger.kommune.no eller telefon 51 50 76 54