Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2661 Hovedvannledning vest -utvidelse av planområdet

Plan 2661 Hovedvannledning vest -utvidelse av planområdet

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Hovedvannledning - utvidelse av planområdet

Planen har vært ute på høring og offentlig ettersyn i perioden
13.09.2019 - 25.10.2019.

Etter høring og offentlig ettersyn er traséen i Madla og Hillevåg kommunedel blitt endret og planområdet må utvides.

Formålet med planen er å legge ny hoved drikkevannsledning i grunnen fra Langavatnet i Gjesdal til Tjensvoll i Stavanger.

Dokumenter

Si din mening innen 12. juni - endret frist

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 12.06.2020 som er endret frist, til COWI, Postboks 2422 Solheimsviken, 5824 Bergen eller til
e-post vos@cowi.com  med kopi til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Vidar Østerbø hos COWI kan svare på spørsmål om reguleringsplanen på telefon 952 33 871 eller e-post vos@cowi.com