Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2681 Slettmyrveien 31

Plan 2681 Slettmyrveien 31

Tolv leiligheter 

Teknaconsult AS varsler oppstart av regulering i Slettmyrveien 31. 

Formålet med planen er å etablere leilighetsbygg over to etasjer med tolv leiligheter og tilhørende parkeringsanlegg i underetasje. 
Det vil bli sikret tilhørende funksjoner som vei, VA, gangsti uteområder, lekeplass, renovasjon med mer.

Si din mening innen 7. januar

Innspill kan sendes til Teknaconsult AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes eller til post@teknaconsultmed kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 07.01.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.