Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2687, Kong Haralds gate 14 og 16

Plan 2687, Kong Haralds gate 14 og 16

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Leiligheter

JoB Arkitekter AS varsler om oppstart av planarbeid i Kong Haralds gate 14 og 16.

Formålet med planen er å utvikle eiendommene til et boligprosjekt på ca 14 leiligheter.

Si din mening innen 19. april

Innspill kan sendes til JoB Arkitekter AS, Madlastokken 18, 
4042 Hafrsfjord, eller som e-post til jan@jobarkitekter.no
med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 19.04.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Jan L. Jakobsen kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring mobil 934 40 492, eller send e-post til jan@jobarkitekter.no