Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2692 Lervig skole- og sykehjemskvartal

Plan 2692 Lervig skole- og sykehjemskvartal

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Ny barneskole

Kommunen skal starte arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for plan 2692, Lervig skole- og sykehjemskvartal, Storhaug bydel.

Hovedformålet er å legge til rette for ny barneskole med plass for 630 elever, inklusiv 40 STOLT elever (behov for skyss til skolen)

Informasjonsmøte 10. april

Stavanger kommune ønsker å invitere til medvirkning fra innbyggere, lokalsamfunn og andre berørte parter så tidlig i prosessen som mulig. Det vil bli holdt et informasjonsmøte vedrørende planarbeidet 10. april kl. 18.00 - 19.30 på Lervig sykehjem, Ryfylkegata 55, Storhaug.

Si din mening innen 23. mai

Innspill til planarbeidet, eller merknader til planprogrammet kan sendes til By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 23.05.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no