Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2693, Madla Revheim felt B2 og BT1

Plan 2693, Madla Revheim felt B2 og BT1

Boliger og barnehage

Norconsult AS varsler på vegne av Hafrsby AS om oppstart av regulering for Madla Revheim delfelt B2, Madla bydel.

Formålet med planen er å legge til rette for framtidige boliger og barnehage med tilhørende anlegg.
Planområdet er på ca 110 daa, og omfatter delfelt B2 med tilstøtende lekeplasser og friområder. Planområdet inngår i godkjent områdeplan for Madla-Revheim, og er i gjeldende kommuneplan vist som nåværende boligbebyggelse.

Si din mening innen 20. februar

Innspill kan sendes til Norconsult AS v/Lars Nielsen, postboks 130, 4065 Stavanger, eller som e-post til lars.nielsen@norconsult.com
med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 20.02.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Lars Nielsen hos Norconsult AS kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring mobil 918 53 492, eller send e-post til lars.nielsen@norconsult.com