Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2695 Langflåtveien 1-3

Plan 2695 Langflåtveien 1-3

65-80 nye boenheter

Prosjektil Areal AS, på vegne av Sommerro Løkke AS varsler oppstart av regulering for Langflåtveien 1-3, Hillevåg bydel.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av bebyggelse med rundt 65-80 nye boenheter.
Det vil bli tilhørende uteoppholdsarealer og tjenesteyting/bevertning i første etasje, mot Marieroveien.
Her vil det også åpnes for handel i form av kiosk på maks 150m².
Mot Marieroveien og Zetlitsveien vil det bli vurdert bolig/ kontorformål.
Mot Langflåtveien vil det planlegges for bolig i alle etasjer.

Si din mening innen 15. februar

Innspill kan sendes til Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4,
4031 Stavanger, eller som e-post til martin.lillesand@prosjektil.no 
med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 15.02.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Martin Lillesand hos Prosjektil Areal AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring mobil 901 85 266, eller send e-post til
martin.lillesand@prosjektil.no