Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2698 Borgenkvartalet

Plan 2698 Borgenkvartalet

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Urbant næringsområde

Mad arkitekter Stavanger AS varsler om oppstart av regulering for Borgenkvartalet, Storhaug bydel.

Formålet med planen er å utvikle Borgenkvartalet til et urbant næringsområde hvor nye virksomheter kan etableres.

Det legges til rette for en aktiv utadvendt 1. etasje mot Kvitsøygata og Ryfylkegata, som skal bidra til flere serveringstilbud.

Si din mening innen 8. april

Innspill kan sendes til Mad arkitekter Stavanger AS, Kvitsøygata 30, 
4014 Stavanger, eller som e-post til eao@mad.no 
med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 08.04.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Erik Aasberg Oma hos Mad arkitekter Stavanger AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring mobil 450 23 440, eller send e-post til eao@mad.no