Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2699 Randabergveien 22-24

Plan 2699 Randabergveien 22-24

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Dagligvarehandel og boliger

Brandsberg-Dahls Arkitekter AS varsler om oppstart av regulering for Randabergveien 22-24. 

Formålet med planen er å fornye og videreføre eksisterende dagligvarehandel, samt legge til rette for nye boliger over denne.

I planområdet inngår Randabergveien 22 (Solveigs Mote), Randabergveien 24 (Coop Prix), og Jens Otterbechs vei 1.

Si din mening innen 5. april

Innspill kan sendes til Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, Engelsminnegata 16A, 4008 Stavanger, 
eller som e-post til 
pco@bda.no innen 05.04.2019
med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 05.04.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Per Christian Omvik kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring mobil 906 61 012, eller send e-post til pco@bda.no