Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2703 Misjonsmarka nord

Plan 2703 Misjonsmarka nord

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

VID høyskole og kombinert formål

Norconsult AS varsler om oppstart av regulering av Misjonsmarka nord, Eiganes og Våland bydel.

Formålet med planen er å legge til rette for lokalisering av den vitenskapelige høyskolen VID på Misjonsmarka.

Øvrige deler av tomten ønskes utnyttet til kombinert formål som bolig, forretning, kontor, tjenesteyting samt annen helse og omsorgsrelatert bebyggelse.

Si din mening innen 5. januar

Innspill kan sendes Cecilie Gilje Gjedrem, Postboks 130, 4065 Stavanger eller til cecilie.gilje.gjedrem@norconsult.com med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 05.01.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Trond Vigesdal kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. 
Send e-post til trond.vigesdal@nms.no 
eller ring 957 50 857.