Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2705 Vikingtomten

Plan 2705 Vikingtomten

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger komme

Næringsbygg, gang- og sykkelforbindelser

Statens vegvesen melder om oppstart av regulering  for Vikingtomten, Våland bydel.

Formålet med planen er å nytte deler av  tomten til ny trasé for undergang, gang- og sykkelsti og grøntareal. Planen har som formål å omregulere resterende  tomteareal til næringsbygg, med kontor og forretning. 

Si din mening innen 5. mars

Innspill kan sendes Statens vegvesen, Askedalen 4, 6863 Leikanger  eller til firmapost-vest@vegvesen.no 
med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 05.03.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller henvendelser vedrørende plansaken
send e-post til ryfast@vegvesen.no eller telefon 482 10 436.