Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2706, Tanke Svilands gate 73

Plan 2706, Tanke Svilands gate 73

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

To boligblokker

Brandsberg-Dahls Arkitekter AS varsler på vegne av Tanke Svilands gate 73 AS om oppstart av regulering for Tanke Svilands gate 73, Eiganes og Våland bydel.

Formålet med planen er å regulere for bolig i form av to boligblokker med tilhørende uteareal.

Si din mening innen 21. oktober

Innspill kan sendes til Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, Engelsminnegata 16A, 4008 Stavanger, 
eller som e-post til 
kdf@bda.no innen 21.10.2019

med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 21.10.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Kristian D. Fosse hos Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring mobil 952 87 158 eller send 
e-post til 
kdf@bda.no