Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2708 bofellesskap Gunnar Warebergs gate

Plan 2708 bofellesskap Gunnar Warebergs gate

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bofellesskap

Brandsberg-Dahls Arkitekter AS varsler på vegne av Stavanger Boligbygg KF om oppstart av regulering for bofellesskap Gunnar Warebergs gate, Hillevåg bydel. 

Formålet med planen er å regulere for bolig i form av to bofellesskap med tilhørende uteareal.

Si din mening innen 21. august

Innspill kan sendes til Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, Engelsminnegata 16A, 4008 Stavanger, 
eller som e-post til 
rr@bda.no innen 21.08.2019

med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 21.08.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Randi Ravndal hos Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring mobil 971 85 012, eller send
e-post til 
rr@bda.no