Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2710 gnr/bnr 17/248 Gamleveien 11

Plan 2710 gnr/bnr 17/248 Gamleveien 11

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bolig

Austigard Arkitektur varsler om oppstart av regulering for gnr/bnr 17/248 - Gamleveien 11, Hinna bydel

Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting med boliger.

Si din mening innen 5. september

Innspill kan sendes til Austigard Arkitektur AS, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo eller som e-post til office@austigard.net innen 05.09.2019

med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 05.09.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Tor Olav Austigard hos Austigard Arkitektur AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring mobil 997 16 229 eller send 
e-post til toro@austigard.net