Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2711 Wilhelm Sundts vei 4 og 4A

Plan 2711 Wilhelm Sundts vei 4 og 4A

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Småhusbebyggelse

Stav Arkitekter AS varsler på vegne av Blink Eiendomsutvikling AS, oppstart av regulering for Wilhelm Sundts vei 4 og 4A ved Kristianslyst, i Hillevåg bydel.

Formålet med planen er å tilrettelegge for rekkehus og eventuelt tomannsboliger. Hensikten er å regulere eiendommen med ca 15-20 boenheter, privat og felles uteareal, parkeringsanlegg, andre funksjoner og infrastruktur.

Si din mening innen 4. oktober

Innspill kan sendes til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, eller som e-post til einar@stavark.no innen 4.10.2019.

med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 4.10.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Einar Serigstad hos Stav Arkitekter AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring mobil 413 74 221, eller send 
e-post til 
einar@stavark.no