Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2713 ny barnehage på Teknikken

Plan 2713 ny barnehage på Teknikken

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Barnehage

Asplan Viak varsler om oppstart av regulering for ny barnehage på Teknikken, Våland bydel.

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny barnehage med 10 avdelinger.

Bebyggelsen vil bli tilpasset omgivelsene og trehusbyens særskilte miljø. I arbeidet vil en spesielt legge vekt på trafikksikkerhet, gang-sykkelveier, tilpasset arkitektur og grøntarealer.

Si din mening innen 23. oktober

Innspill kan sendes til Asplan Viak v/ Helene Lustrup,
Østervågkaien 1a, 4006 Stavanger,
 eller som e-post til 
helene.lustrup@asplanviak.no innen 23.10.2019.

med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plan 2713. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 23.10.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Kontaktinformasjon

Helene Lustrup hos Asplan Viak, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring 975 35 788, eller send 
e-post til 
helene.lustrup@asplanviak.no