Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2714 Ytre Eiganesveien - Rektor Berntsens gate

Plan 2714 Ytre Eiganesveien - Rektor Berntsens gate

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Småhus og blokkbebyggelse 2-6 et.

LINK arkitektur varsler oppstart av reguleringsplan for Ytre Eiganesveien - Rektor Berntsens gate. Eiganes og Våland bydel.

Formålet med planen er å utvikle området med småhus og blokkbebyggelse, samt tilhørende infrastruktur som adkomst, parkering, gangveier og grøntanlegg. Tiltaket forutsetter riving av fem eksisterende boliger.

Si din mening innen 20. desember

Innspill kan sendes til LINK arkitektur v/Erling Molland, Kvitsøygata 10, 4014 Stavanger eller til erm@linkarkitektur.nomed kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 20.12.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Erling Molland hos LINK arkitektur, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring 481 93 112, eller send 
e-post til erm@linkarkitektur.no