Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2715 Jåttå nord, felt B1-B5 og B10

Plan 2715 Jåttå nord, felt B1-B5 og B10

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Boliger

Helling Arkitekter og Topic Arkitekter AS gir på vegne av Jåttå utbyggingsselskap AS, melding om oppstart av regulering av Jåttå nord, felt B1-B5 og B10, Hinna bydel.

Formålet med planen er å følge opp områdeplan 2442 Jåttå nord med detaljregulering av boligfeltene. Tilsammen 380 boliger.

Si din mening innen 17. desember

Innspill kan sendes Topic Arkitekter AS ved Siri Nicolaisen, Skippergata 9, 0152 Oslo eller til sn@topicark.nomed kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 17.12.2019.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Siri Nicolaisen hos Topic Arkitekter AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Ring 991 50 495, eller send 
e-post til sn@topicark.no