Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2716 Falcks gate 2 og 4 - Bolig og næring

Plan 2716 Falcks gate 2 og 4 - Bolig og næring

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Kombinert bebyggelse

Aros arkitekter AS varsler på vegne av Auto Elektriske Import AS  oppstart av regulering for Falcks gate 2 og 4 - bolig og næring, i Eiganes og Våland kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av Falcks gate 2 og 4. Planlagte tiltak omfatter kombinert bebyggelse som rommer eksisterende dagligvareforretning, næringslokaler og boliger, sammen med tilhørende arealer for adkomst, parkering, privat og felles uteopphold og lek. Planen følger opp kommuneplanens målsettinger om fortetting av bebygde områder langs bybåndet mellom Stavanger og Sandnes.

Si din mening innen 23. mars

Innspill kan sendes til Aros arkitekter AS v/Kristin B. Kvaløy, Langgata 10, 4306 Sandnes eller ved e-post til kbk@aros.no
med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger 
eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 23.03.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Kristin B. Kvaløy hos Aros arkitekter AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. E-post kbk@aros.no  eller telefon 95 89 23 24