Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2722 Dusavik II, gnr/bnr 31/1, 31,19 mfl.

Plan 2722 Dusavik II, gnr/bnr 31/1, 31,19 mfl.

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Lager, verksted og industri

Sweco Norge AS varsler på vegne av Dusavik utvikling AS om oppstart av regulering for Dusavik II, gnr/bnr 31/1, 31/19 mfl. Tasta kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for lager, logistikk-, verksted- og industribebyggelse i tilknytning til det eksisterende  industriområdet i Dusavik.

Målet er å sikre at næringer med basevirksomhet i Dusavik har tilgang på tilstrekkelige arealressurser for fremtidig utvikling.

Si din mening innen 13. mars

Innspill kan sendes til Sweco Norge AS v/Sigrid Salicath, Forusparken 2,
4031 Stavanger eller til sigrid.salicath@sweco.no 
med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger 
eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 13.03.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Sigrid Salicath hos Sweco Norge AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Send e-post til sigrid.salicath@sweco.no eller ring mobil 450 04 123.