Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2723 Lervig brannstasjon

Plan 2723 Lervig brannstasjon

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Brannstasjon 

Asplan Viak melder om oppstart av regulering av Lervig brannstasjon i Storhaug bydel.

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny brannstasjon ved sjø i tråd med bystyrets vedtak 19.03.2018, og Rogaland Brann og Redning sin brannstasjonsstruktur.

Informasjonsmøte 22. januar

Kommunen holder et felles informasjonsmøte om pågående regulerings- og opparbeidelsesplaner i Lervig, onsdag 22.01.2020
kl. 18.00 - 20.00 på Kafé Sjøsiden i Lervig sykehjem.

Si din mening innen 20. februar

Innspill kan sendes til Asplan Viak v/Helene Lustrup, Østervågkaien 1a, 4005 Stavanger eller til helene.lustrup@asplanviak.no 

med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger, eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med Plan 2723. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 20.02.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Helene Lustrup hos Asplan Viak, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen. Telefon 97 53 57 88 eller mobil 417 99 417,
eller send e-post til helene.lustrup@asplanviak.no