Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2724 Del av Buøy næringsområde

Plan 2724 Del av Buøy næringsområde

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Handel, kontor og sjøpromenade

KAP gir med dette melding om oppstart av reguleringsplan for del av Buøy næringsområde. Hundvåg kommunedel.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ny bebyggelse med byggevarehandel, dagligvarebutikk og kontorformål.
Samt utearealer med båtplasser i sjø, oppholdsarealer langs sjøfronten og adkomst- og parkeringsareal for bebyggelsen.

Si din mening innen 30. juni

Innspill kan sendes til KAP - Kontor for Arkitektur og Plan AS, Strandkaien 44,  4005 Stavanger eller til hl@kap.no innen 30. juni 2020, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og navn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 30.06.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Henrik Lundberg hos KAP- Kontor for Arkitektur og Plan AS, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: hl@kap.no eller telefon 97 02 38 86.