Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2725 Kjell Arholms gate 3 - energisentral for UiS

Plan 2725 Kjell Arholms gate 3 - energisentral for UiS

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Energisentral for UiS

På vegne av Statsbygg kunngjør LINK arkitektur oppstart av regulering for Kjell Arholmsgate 3 - energisentral for UiS, Hillevåg kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for en ny, felles energisentral for Universitetet i Stavanger, samt tilrettelegging for en utvidelse av Ivar Langens hus.

Si din mening innen 20. mars

Innspill kan sendes til LINK ARKITEKTUR v/Erling Molland, Kvitsøygata 10, NO- 4014 Stavanger eller til erm@linkarkitektur.no
Merknader eller spørsmål kan også sendes til Statsbygg v/Ane Kvamshagen ane.kvamshagen@statsbygg.no
med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger 
eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 20.03.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Erling Molland erm@linkarkitektur.no  telefon 48 19 31 12 eller
Ane Kvamshagen ane.kvamshagen@statsbygg.no 
telefon 95 18 60 52, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.