Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2728 Bekkefaret

Plan 2728 Bekkefaret

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Godt bomiljø og gode oppvekstvilkår

Stavanger kommune skal starte arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for området på Bekkefaret, Hillevåg kommunedel.

Formålet med planen er at det skal utarbeides en ny områderegulering for Bekkefaret som skal legge til rette for fremtidig bruk og utbygging i området. Samt oppdatere eldre reguleringsplaner som ikke er i tråd med eksisterende forhold.

Si din mening innen 28. august

Innspill kan sendes til Stavanger kommune, pb 8001,
4068 Stavanger, eller som e-post til
postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 28.08.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med saksbehandler Grete Stuen på telefon 51 50 82 55, eller send e-post til grete.stuen@stavanger.kommune.no

Innbyggerservice kan også kontaktes på telefon 51 50 70 90.