Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2730 Bjergsted Havnefront - utvidelse planområde

Plan 2730 Bjergsted Havnefront - utvidelse planområde

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Utvidelse plangrense

Det varsles om utvidelse av planområde for plan 2730 Bjergsted Havnefront.

Under arbeidet med planforslaget har det blitt identifisert et behov for å utvide planområdet flere steder. Årsaken til utvidelsene er å sikre nok areal til riggområde og sikre areal for å bygge ny kaikonstruksjon. Der hvor nytt planområde har utvidet seg til å inkludere eksisterende bygninger (Sandvigå 7 og 9 og Veritasveien 25), er dette gjort for å sikre fundamenteringen til ny kai under bakkenivå.

Si din mening innen 10. september

Innspill kan sendes til Multiconsult, Stokkamyrveien 19, Inngang Vest, 4313 Sandnes eller ved e-post til hss@multiconsult.no med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger 
eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 10.09.2021.

Innspill/merknader til varsel om utvidet plangrense får ikke egne svarbrev, men merknader vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Tidligere merknader sendt inn ved varsel om planoppstart trenger ikke å sendes inn på ny. Ved offentlig ettersyn vil det også bli anledning til å uttale seg til planforslaget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Helle Svendsen Solgård hos Multiconsult, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post hss@multiconsult.no  eller telefon 51 22 44 08.