Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2730 Bjergsted Havnefront

Plan 2730 Bjergsted Havnefront

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Kai, hotell, kontor og tjenesteyting

Multiconsult varsler om oppstart av reguleringsplan for Bjergsted Havnefront, Eiganes og Våland kommunedel. 

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for ny kai med ISPS-sone. Kaien sikres etter EU-regelverk for skip og cruiseskip som går i internasjonalt farvann.
Hotell, kontor og offentlig/privat tjenesteyting reguleres på arealet på innsiden av kaien. Samt tilhørende adkomst, uteområde, parkering og andre funksjoner. Noe av område vist som framtidig grønnstruktur i sentrumsplanen reguleres til byggeformål.

Si din mening innen 27. mars

Innspill kan sendes til Multiconsult, Stokkamyrveien 19, Inngang Vest, 4313 Sandnes eller ved e-post til khd@multiconsult.no med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger 
eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 27.03.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Knut Harald Dobbe hos Multiconsult, kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post khd@multiconsult.no  eller telefon 93 28 52 04.