Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2733 Gamle Madlaveien 10

Plan 2733 Gamle Madlaveien 10

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Enebolig og rekkehus

Brandsberg-Dahls Arkitekter AS varsler om oppstart av reguleringsplan for Gamle Madlaveien 10. Eiganes og Våland kommunedel. 

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for inntil 13 nye eneboliger/rekkehus i tråd med gjeldende boligformål på tomtene. Eksisterende våningshus i Gamle Madlaveien 10 er vernet og skal bevares og tilbakeføres. Bygget vurderes flyttet internt i området. Eksisterende enebolig i Eiganesveien 168 er ikke vernet og skal rives.

Si din mening innen 17. april

Innspill kan sendes til Brandsberg-Dahls Arkitekter AS, Engelsminnegaten 16A, 4008 Stavanger eller til pco@bda.no innen 17. april 2020, med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 17.04.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Per Christian Omvik kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: pco@bda.no
eller telefon 90 66 10 12.