Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2734 Fåhadlet gnr/bnr 127/14

Plan 2734 Fåhadlet gnr/bnr 127/14

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Enebolig og rekkehus

Norconsult AS varsler om oppstart av regulering for Fåhadlet gnr/bnr 127/14, Finnøy kommunedel. 

Eiendommene som inngår i planen er gnr/bnr 127/14, 127/42, 127/271 og del av 128/13.

Formålet med planen er fortetting av boliger på eiendom 127/14 med tilhørende uteoppholdsareal og adkomst. Det er ønskelig med 5 hus i rekke, samt 3 nye eneboliger i tillegg til eksisterende bolig.

Si din mening innen 26. april

Innspill kan sendes til Norconsult v/Camilla Skappel, Obstfeldervegen 3, 4100 Jørpeland eller som e-post til 
camilla.tvedt.skappel@norconsult.com - m
ed kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger eller som e-post til 
postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 26.04.2020.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Lars Nielsen eller Camilla Tvedt Skappel kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
lars.nielsen@norconsult.com - telefon 91 85 34 92
camilla.tvedt.skappel@norconsult.com
  - telefon 41 27 05 76